PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Proseminář z kvantové fyziky atomárních soustav - NOFY057
Anglický název: Introductory Seminar on Quantum Physics of Atomic Systems
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. Bedřich Velický, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: T_KVOF (23.05.2003)

Proseminář doplňuje přednášku OFY025 Fyzika IV. Je zaměřen jednak na hlubší rozbor, jednak na rozšíření vybraných partií.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. Bedřich Velický, CSc. (07.02.2018)

Proseminář doplňuje přednášku OFY025 Fyzika IV. Je zaměřen jednak na hlubší rozbor, jednak na rozšíření vybraných partií.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. Bedřich Velický, CSc. (07.02.2018)

Proseminář je zakončen zápočtem. Podmínkou udělení zápočtu je úspěšné absolvování písemného testu na konci semestru.

Test spočívá ve volbě odpovědí na 10 otázek, vždy ze tří možností. Nejméně 5 odpovědí musí být správných.

Metody výuky
Poslední úprava: prof. Bedřich Velický, CSc. (07.02.2018)

přednáška

Sylabus -
Poslední úprava: T_KVOF (23.05.2003)

Příklady témat:
Newton-atomista i alchymista, atomové a iontové pasti; částicová optika, elektronová holografie; konformace molekul v biologii, topologické defekty v krystalech; teorie grup a vibrace molekul, kvantový tunelový jev u molekul a skel; relativistický atom, výpočet elektronové struktury atomu; vazba v aromatických sloučeninách, reakce v molekulových svazcích; kvasičástice v pevných látkách; polovodičové lasery, nanoskopické struktury. Konečný výběr problémů je věcí dohody s účastníky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK