PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Praktikum pro dálkové studium - NOFY050
Anglický název: Practical Course for Distance Learning
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Hana Kudrnová
RNDr. Petr Gabriel, Ph.D.
RNDr. Jaroslava Piešová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Předměty obecného základu
Anotace -
Poslední úprava: ()
Soubor vybraných úloh z mechaniky, elektřiny a optiky. Určeno pro rozšiřující studium učitelství.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KVOF (28.03.2008)

Soubor vybraných úloh z mechaniky, elektřiny a optiky. Určeno pro rozšiřující studium učitelství.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (07.06.2019)

Podmínkou udělení zápočtu je změření předepsaného počtu úloh a vypracování referátů.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu.

Literatura
Poslední úprava: T_KVOF (22.05.2003)

Brož J. a kol.: Základy fyzikálních měření, SNTL 1983

Slavínská D., Stulíková I., Vostrý P.:Fyzikální praktikum I. Mechanika a

molekulová fyzika, SPN Praha 1989

Bakule R., Šternberk J.: Fyzikální praktikum II, Elektřina a magnetizmus, UK Praha 1989

Pelant I., Fiala J., Pospíšil J., Fahnrich J.: Fyzikální praktikum III - Optika, matfyzpress, Praha 2001

Metody výuky
Poslední úprava: T_KVOF (28.03.2008)

praktikum

Sylabus -
Poslední úprava: T_KVOF (22.05.2003)
Mechanika.

Měření tíhového zrychlení.

Studium harmonických kmitů mechanického oscilátoru.

Studium otáčení tuhého tělesa.

Určení závislosti povrchového napětí na koncentraci povrchově aktivní látky.

Studium Brownova pohybu.

Rychlost šíření zvuku.

Kalibrace odporového teploměru a termočlánku- fázové přechody.

Elektřina a magnetizmus.

Měření odporů metodou přímou a substituční.

Měření napětí osciloskopem.

Charakteristiky diod.

Měření účiníku.

Měření kapacit a indukčností přímou metodou.

Studium zesilovače s triodou.

Měření s torzním magnetometrem. Zákon Biotův - Savartův.

Optika.

Měření parametrů zobrazovacích soustav.

Studium ohybových jevů s použitím laseru.

Vlastnosti rentgenového záření.

Stavba interferometru a ověření jeho funkce.

Měření indexu lomu látek polokulovým a hranolovým refraktometrem.

Studium mřížkového spektrometru.

Atomová fyzika.

Studium fotoefektu. Určení Planckovy konstanty.

Měření resonančních a ionisačních potenciálů rtuti (Franckův-Hertzův pokus).

Studium Geiger-Müllerova počítače.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK