PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Problémy současné fyziky II - NOFY048
Anglický název: Problems of Contemporary Physics II
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. David Heyrovský, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Předměty obecného základu
Anotace -
Poslední úprava: T_UTF (22.05.2001)
V semináři přednesou pracovníci různých oborů přehledové referáty o aktuálních otázkách fyziky. Posluchači nahlédnou do vědecké problematiky řešené na pracovištích MFF UK, což jim usnadní rozhodování o volbě studijního směru. Pro 2. ročník.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KVOF (28.03.2008)

V semináři přednesou pracovníci různých oborů přehledové referáty o

aktuálních otázkách fyziky. Posluchači nahlédnou do vědecké problematiky

řešené na pracovištích MFF UK, což jim usnadní rozhodování o volbě

studijního směru. Pro 2. ročník.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. David Heyrovský, Ph.D. (13.10.2017)

Zápočet bude udělen na základě prezence, s minimálním požadavkem 75% účasti.

Metody výuky
Poslední úprava: T_KVOF (28.03.2008)

seminář

Sylabus -
Poslední úprava: ()

Témata seminářů k aktuálním fyzikálním otázkám vypisují jednotlivé fyzikální směry v průběhu semestru. Seminář seznámí posluchače se základními směry vědeckého fyzikálního výzkumu na MFF a usnadní posluchači volbu studijního zaměření.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK