Fyzika III - NOFY039
Anglický název: Physics III
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 9
Rozsah, examinace: zimní s.:4/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Roman Grill, CSc.
prof. Ing. Jan Franc, DrSc.
Třída: Fyzikální předmět pro bakaláře
Kategorizace předmětu: Fyzika > Předměty obecného základu
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: ()
Kvantová fyzika. Atomy, molekuly, kondenzovaná fáze. Jádra. Elementární částice. Určeno pro bakalářské studium.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KVOF (28.03.2008)

Kvantová fyzika. Atomy, molekuly, kondenzovaná fáze. Jádra. Elementární

částice.

Určeno pro bakalářské studium.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Roman Grill, CSc. (13.06.2019)

Aktivní účast na cvičení

Ústní zkouška

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

Beiser: Úvod do moderní fyziky, ACADEMIA Praha 1978

Úlehla, Suk, Trka: Atomy - jádra - částice, ACADEMIA Praha 1990

Metody výuky
Poslední úprava: T_KVOF (28.03.2008)

přednáška + cvičení

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (14.06.2019)

Otázky zkoušky se shodují se sylabem.

Sylabus -
Poslední úprava: ()

Základy kvantové fyziky. Molekuly, atomy, jádra a částice. Přednáška je určena pro bakalářské studium fyziky.

Speciální teorie relativity. Délka, čas. Hmota a energie. Rychlost světla.

Dualismus. Částicové vlastnosti vln a vlnové vlastnosti částic.

Struktura atomu. Thomsonův, Ruthefordův, Bohrův a kvantově mechanický model atomu. Jádro a obal.

Schrodingerova rovnice. Částice v krabici, harmonický oscilátor.

Atomová spektra. Vodíkový atom. Spektrální série.

Statistická mechanika. Rozdělení, Planckův zákon.

Základní charakteristiky jádra. Vazbová energie jádra, vlastnosti jaderných sil. Kapkový a slupkový model jádra.

Radioaktivita. Obecné zákonitosti, rozpadový zákon. Rozpad alfa, beta, gama. Aplikace jaderného záření.

Jaderné reakce. Účinný průřez, střední volná dráha. Štěpení jader a termojaderná syntéza.

Elementární částice. Základní dělení. Kvantová čísla. Leptony. a hadrony. Kvarky a gluony. Anihilace a kreace částic. Antičástice.