PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Astronomická pozorování, modely a zpracování obrazových informací - NOFY020
Anglický název: Astronomical Observations, Models and Image Information Processing
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2002
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Předměty obecného základu
Anotace -
Poslední úprava: ()
Přehledová přednáška shrnující základní poznatky z astronomie, astrofyziky a kosmologie včetně vybraných moderních problémů. Na elementární úrovni probereme vybrané postupy získávání a zpracování astronomických dat a rovněž se dotkneme souvisejících fyzikálních principů.
Sylabus
Poslední úprava: ()

1. Astronomický pohled na vesmír (kosmické objekty, jejich velikosti, časové škály).

2. Fyzikální pohled na vesmír (mechanika: zákony planetárního pohybu; elektromagnetismus: spektrum; termodynamika: stavové rovnice).

3. Hvězdy (stavba hvězd; vznik, život a zánik hvězd; naše Slunce).

4. Galaxie (normální typy galaxií; aktivní galaxie a kvasary; naše Galaxie).

5. Kosmologie (vývoj vesmíru; kosmické mikrovlnné záření; temná hmota; mikrovlnná struktura).

6. Černé díry (historie tohoto pojmu; základní fyzikáln vlastnosti; současný stav pozorování).

7. Astronomické metody (pozemní optické a radiové teleskopy; neutrinové detektory; satelitní pozorování).

8. Budoucnost: gravitační vlny.

9. Analýza astronomických dat a obrazové informace: vybraná témata (několik přednášek pozvaných odborníků). Podle možností doplněno obrazovým materiálem. V případě zájmu se pokusíme zorganizovat prohlídku observatoře v Ondřejově.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK