PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Proseminář z jaderné a subjaderné fyziky - NOFY012
Anglický název: Introductory Seminar on Nuclear and Subnuclear Physics
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Martin Spousta, Ph.D.
prof. RNDr. Pavel Cejnar, DSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Předměty obecného základu
Anotace -
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (08.09.2005)
Seminář se zabývá aktuálními problémy z oblasti fyziky jádra a fyziky částic. Doporučeno pro 3.r. F.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KVOF (28.03.2008)

Seminář se zabývá aktuálními problémy z oblasti fyziky jádra a fyziky

částic. Doporučeno pro 3.r. F.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Spousta, Ph.D. (06.10.2017)

Podmínkou získání zápočtu je docházka a aktivita, nebo domácí práce definovaná během semináře. Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly.

Metody výuky
Poslední úprava: T_KVOF (28.03.2008)

seminář

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Alice Valkárová, DrSc. (07.09.2005)

Seminář doplňuje přednášku Fyzika V o aktuální témata z oblasti fyziky jádra a fyziky částic, prezentovaná odborníky v daných oblastech. Je vhodný pro 3. ročník studia fyziky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK