PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Přibližné a numerické metody 1 - NNUM001
Anglický název: Approximate and Numerical Methods 1
Zajišťuje: Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~knobloch/informace.html
Garant: doc. Mgr. Petr Knobloch, Dr., DSc.
Kategorizace předmětu: Matematika > Numerická analýza
Záměnnost : NMMA334
Je neslučitelnost pro: NNUM033, NNUM034
Ve slož. prerekvizitě: NMMA349, NMNM349
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KNM (14.01.2008)
Metoda konečných diferencí pro numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic různých typů.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KNM (16.05.2008)

Studenti se seznámí s odvozením a analýzou metody konečných diferencí pro různé parciální diferenciální rovnice.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. František Knobloch, CSc. (10.02.2007)

M. Feistauer: Diskrétní metody řešení diferenciálních rovnic. Skripta, SPN, Praha, l98l

K. W. Morton, D. F. Mayers: Numerical solution of partial differential equations, 2nd ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2005

J. C. Strikwerda: Finite difference schemes and partial differential equations, 2nd ed., SIAM, Philadelphia, 2004

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KNM (16.05.2008)

Přednášky a cvičení v posluchárně.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: T_KNM (16.05.2008)

Zkouška dle sylabu.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. František Knobloch, CSc. (28.03.2007)

Metoda konečných diferencí pro parciální diferenciální rovnice eliptického typu. Diskretizace eliptické okrajové úlohy pro lineární rovnici, vlastnosti diskrétního problému a jeho řešení, konvergence metody.

Numerické řešení parabolických rovnic. Diskretizace parabolického problému, schémata expliticní a implicitní, stabilita metody, konvergence metody.

Numerické řešení hyperbolických rovnic. Diskretizace hyperbolické úlohy 2. řádu, schémata explicitní a implicitní, stabilita a konvergence metody, diskretizace hyperbolických rovnic 1. řádu.

Základní stacionární iterační metody pro řešení soustav lineárních rovnic a vyšetřování jejich konvergence.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: T_KNM (16.05.2008)

Nejsou předpokládány žádné speciální znalosti.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK