PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Algebra (CŽV) - NMUM809
Anglický název: Algebra (CŽV)
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Kv [hodiny/týden]
letní s.:1/1 Kv [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: NMUM206
Další informace: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~stanovsk/vyuka/zalg.htm
Garant: RNDr. Eliška Pecinová, Ph.D.
doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Je neslučitelnost pro: NMUM206
Je záměnnost pro: NMUM206
Anotace -
Poslední úprava: T_KDM (07.05.2013)
Základní přednáška z algebry pro kurz CŽV zajišťovaná předměty Základy aritmetiky a algebry I a II (NMUM105, NMUM206).
Literatura -
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (10.10.2012)

D. Stanovský, Základy algebry, http://www.karlin.mff.cuni.cz/~stanovsk/vyuka/zalg.htm

Procházka a kol.: Algebra, Academia 1990.

L. Bican: Algebra (pro učitelské studium), Academia, Praha 2001, ISBN 80-200-0860-8

Sylabus -
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (10.10.2012)

1. Částečná uspořádání

2. Elementární teorie čísel

3. Obory integrity - definice, příklady (rozšíření Z, polynomy)

4. Dělitelnost v oborech integrity - Gaussovské a Eukleidovské obory, počítání v Z[i], kořeny polynomů

5. Obecné algebry

6. Grupy - definice, příklady, základní pojmy, cyklické grupy, Lagrangeova věta, Burnsideova věta, faktorgrupy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK