PředmětyPředměty(verze: 830)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Didaktika matematiky pro doktorandy - NMUM602
Anglický název: Didactics of Mathematics for Ph.D. Students
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc.
doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Třída: DS, obecné otázky matematiky a informatiky
Kategorizace předmětu: Matematika > Didaktika matematiky
Neslučitelnost : NUMV083
Záměnnost : NUMV083
Anotace -
Poslední úprava: G_M (07.05.2014)

Základní problémy současné školské matematiky u nás a v zahraničí.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: G_M (07.05.2014)

Předmět pomáhá získat teoretické zázemí pro vyučování matematiky na střední škole.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (05.10.2017)

Získání zápočtu je podmínkou pro konání zkoušky.

Podmínky získání zápočtu:

1. Vypracování rešerše doporučené literatury.

2. Vypracování zadaných tří úkolů v průběhu semestru.

3. Vypracování závěrečné seminární práce.

Literatura -
Poslední úprava: G_M (07.05.2014)

Vzdělávací programy evropských zemí a USA

České i cizojazyčné učebnice matematiky pro střední školy

Elektronické materiály (internet, sborníky konferencí)

Metody výuky -
Poslední úprava: G_M (07.05.2014)

Přednáška a cvičení.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (05.10.2017)

Zkouška je ústní. Otázky ke zkoušce vycházejí ze sylabu a zohledňují zejména témata související se zadanou literaturou k prostudování.

Sylabus -
Poslední úprava: G_M (07.05.2014)

1.Analýza koncepce, obsahu a metod výuky matematiky na našich a zahraničních školách.

2.Metodické přístupy k osvojování učiva (moderní i klasické metody).

3.Aplikační úlohy ve školské matematice.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK