PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Geometrie III - NMUM503
Anglický název: Geometry III
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Jana Hromadová, Ph.D.
Mgr. Dalibor Šmíd, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_KDM (04.05.2015)
Projektivní rozšíření afinního prostoru, homogenní souřadnice. Kuželosečky a kvadriky. Základy axiomatického vybudování geometrie. Neeukleidovské geometrie.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Dalibor Šmíd, Ph.D. (13.10.2017)

Ústní zkoušení s písemnou přípravou.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Dalibor Šmíd, Ph.D. (13.10.2017)

Brannan D., Esplen M., Gray J.: Geometry. 2nd ed. CUP, The Open University, 2012.

Sekanina M. a kol.: Geometrie II. SPN, Praha, 1988.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Dalibor Šmíd, Ph.D. (13.10.2017)

Přednáška.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDM (15.04.2016)

1. Projektivní prostor. Definice a základní vlastnosti, homogenní souřadnice, kolineace, kvadriky a jejich polární vlastnosti.

2. Projektivní rozšíření eukleidovské roviny a prostoru - definice a základní vlastnosti, odvozené soustavy souřadnic, afinní a eukleidovské vlastnosti kuželoseček a kvadrik. Základní typy kvadrik a jejich vlastnosti, klasifikace.

3. Axiomatika geometrie, modely neeukleidovské geometrie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK