PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Vývoj matematického vzdělávání - NMUM465
Anglický název: Development of Mathematics Education
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D.
Třída: DS, obecné otázky matematiky a informatiky
Kategorizace předmětu: Matematika > Didaktika matematiky
Anotace -
Poslední úprava: T_KDM (04.05.2015)

Výběrový seminář je určen zejména studentům učitelského studia, zaměřen je na otázky vzdělávání v celé kulturní historii. Řešeny budou též zajímavé matematické úlohy, které se v minulosti objevily v různých učebnicích, sbírkách, testech a při zkouškách.
Literatura -
Poslední úprava: T_KDM (04.05.2015)

J. Bečvář a kol.: Matematika ve středověké Evropě, edice Dějiny matematiky, sv. č. 19, Praha, 2001.

J. Bečvář, M. Bečvářová, H. Vymazalová: Matematiky ve středověku. Egypt a Mezopotámie, edice Dějiny matematiky, sv. č. 23, Praha, 2003.

O. Chlup: Výchova v zrcadle pramenů, Praha, 1948.

O. Kádner: Vývoj a dnešní soustava školství, Praha, 1929, 1931, 1933, 1938.

Z. Veselá: Dokumenty z vývoje české střední školy 1849-1939, Praha, 1973.

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, výroční zprávy gymnázií, reálek, odborných škol, učitelských ústavů, archívní materiály apod.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KDM (04.05.2015)

Výběrový seminář.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDM (04.05.2015)

Výuka matematiky a rozvoj matematického myšlení ve starověku (vzdělávání a vzdělanost, školy, postavení matematiky v rámci ostatních věd).

Postavení matematiky v koncepci středověké vzdělanosti (elementární a městské školy, klášterní školy, univerzity).

Výuka matematiky v období renesance a raného novověku (první učebnice v národních jazycích, typy škol, výchova úředníků, techniků).

Jezuitská koncepce školství (elementární školy, gymnázia, univerzity), role matematiky ve vzdělávání.

Zrod technického školství (polytechniky, reálky), matematika a deskriptivní geometrie v přípravě techniků.

České země v 19. století (trojstupňové studium, zavedení maturitních zkoušek, vysokoškolská příprava středoškolských učitelů, zkoušky učitelské způsobilosti, speciální příprava učitelů elementárních škol, učitelské ústavy, státní zkoušky techniků).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK