PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Metody řešení matematických problémů II - NMUM464
Anglický název: Problem solving methods II
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D.
Mgr. Karel Otruba
Anotace
Poslední úprava: T_KDM (10.05.2015)

Důkazové metody - důkaz přímý, nepřímý, sporem, úplná matematická indukce. Typové středoškolské úlohy.
Literatura
Poslední úprava: T_KDM (15.04.2016)

Odvárko, O. a kol.: Metody řešení matematických úloh, SPN Praha 1990.

Kolektiv autorů: Soubor učebnic matematiky pro gymnázia (11 svazků) a k nim příslušné sbírky příkladů. Praha, Prometheus.

Časopisy KVANT (dostupné na internetu v ruštině, existuje snad i anglická verze)

Herman, J. a kol.: Metody řešení matematických úloh, MU Brno, 1996.

Lengyelfalusy, T., Horváthová, K.: Metódy riešenia matematických úloh, Žilina 2008.

Sborníky úloh MO

Soubory příkladů k přijímacím zkouškám na různé VŠ

Další tuzemské i zahraniční učebnice a sbírky úloh

Sylabus
Poslední úprava: T_KDM (15.04.2016)

Další rozšíření látky ze zimního semestru. Některé úlohy z teorie čísel, zvláště dělitelnost.

Geometrické úlohy. Kuželosečky v obecné poloze, asymptotické směry, afinní klasifikace.

Kombinatorika a pravděpodobnost na střední škole.

Posloupnosti a řady. Riemannův integrál, ilustrace principu na jednoduchých funkcích.

Diferenciální a integrální počet na střední škole, aplikace ve fyzice.

Rozbory úloh státní maturity, MO, přijímacích zkoušek na VŠ.

Zajímavé úlohy ze zahraničních učebnic.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK