PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Metody řešení matematických problémů I - NMUM463
Anglický název: Problem solving methods I
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D.
Mgr. Karel Otruba
Anotace
Poslední úprava: T_KDM (10.05.2015)

Elementární funkce a jejich grafy, řešení rovnic a nerovnic (včetně grafického řešení) a jejich soustav. Slovní úlohy. Typové středoškolské úlohy.
Literatura
Poslední úprava: T_KDM (15.04.2016)

Odvárko, O. a kol.: Metody řešení matematických úloh, SPN Praha 1990.

Kolektiv autorů: Soubor učebnic matematiky pro gymnázia (11 svazků) a k nim příslušné sbírky příkladů. Praha, Prometheus.

Časopisy KVANT (dostupné na internetu v ruštině, existuje snad i anglická verze)

Herman, J. a kol.: Metody řešení matematických úloh, MU Brno, 1996.

Lengyelfalusy, T., Horváthová, K.: Metódy riešenia matematických úloh, Žilina 2008.

Sborníky úloh MO

Soubory příkladů k přijímacím zkouškám na různé VŠ

Další tuzemské i zahraniční učebnice a sbírky úloh

Sylabus
Poslední úprava: T_KDM (15.04.2016)

Výroky a množiny, základy logiky.

Důkazy matematických vět: Přímý, nepřímý, sporem, mat. indukcí.

Číselné množiny a jejich vlastnosti; N, Z, Q. Množina R pohledem středoškoláka. Množiny konečné, spočetné, nespočetné. Diagonální proces. Zlatý řez. Zlatá spirála. Surdické výrazy.

Výrazy, funkce a jejich grafy, rovnice, nerovnice. Algebraické rovnice a Hornerovo schéma.

Množina C, operace s komplexními čísly a geometrická zobrazení.

Rozbory úloh státní maturity, MO, přijímacích zkoušek na VŠ.

Zajímavé úlohy ze zahraničních učebnic.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK