PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Seminář z kombinatoriky a teorie grafů - NMUM365
Anglický název: Seminar in combinatorics and graph theory
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Antonín Slavík, Ph.D.
Třída: M Bc. MZV
M Bc. MZV > Doporučené volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KDM (05.05.2015)
Výběrový předmět volně navazující na základní kurz kombinatoriky. Řešení úloh z kombinatoriky, teorie grafů a rekreační matematiky, úvod do pokročilejších partií kombinatoriky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Antonín Slavík, Ph.D. (02.10.2017)

Podmínkou získání zápočtu je účast při výuce (maximálně dvě absence) a přednesení referátu.

Literatura -
Poslední úprava: T_KDM (28.04.2014)
 • R. B. J. T. Allenby, A. Slomson: How To Count. An Introduction to Combinatorics, CRC Press, 2011.
 • J. M. Harris, J. L. Hirst, M. J. Mossinghoff: Combinatorics and Graph Theory, Springer, 2008.
 • J. Matoušek, J. Nešetřil: Kapitoly z diskrétní matematiky, Karolinum, 2000.
 • R. L. Graham, D. E. Knuth, O. Patashnik: Concrete Mathematics, Addison-Wesley, 1994.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDM (24.04.2017)

Předběžný sylabus:

 • Kombinatorické úlohy o pokrývání rovinných obrazců
 • Pickova věta
 • Úlohy o nestandardních sadách hracích kostek
 • Kombinatorické posloupnosti čísel a dělitelnost
 • Stirlingova čísla
 • Diskrétní kalkulus
 • Unimodální posloupnosti
 • Úlohy o šachových figurách
 • Věta o obrazové galerii

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK