PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Didakticko-historický seminář II - NMUM364
Anglický název: Seminar (didactics and history) II
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.
Třída: DS, obecné otázky matematiky a informatiky
M Bc. DGZV
M Bc. DGZV > Doporučené volitelné
M Bc. MZV
M Bc. MZV > Doporučené volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Anotace -
Poslední úprava: T_KDM (09.05.2012)

Výběrový seminář je otevřen pro všechny studenty, doktorandy a zájemce o matematiku, její historii a vyučování. Jeho náplní jsou přednášky předních matematiků, didaktiků a historiků matematiky, zkušených středoškolských pedagogů apod.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KDM (03.05.2012)

Předmět pomáhá získat teoretické zázemí pro vyučování matematiky na střední škole.

Literatura -
Poslední úprava: T_KDM (03.05.2012)

Knižní a časopisecká literatura odpovídající tématům jednolivých referátů a vystoupení.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KDM (03.05.2012)

Výběrový seminář.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDM (03.05.2012)

Výběrový seminář je otevřen pro všechny studenty a doktorandy. Jeho náplní budou přednášky předních matematiků, didaktiků a historiků matematiky, zkušených středoškolských pedagogů apod. Seminář je otevřen všem zájemcům o matematiku, její historii a vyučování.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK