PředmětyPředměty(verze: 830)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
V době od 18.8. 18h do 19.8. 2h proběhne odstávka studijního informačního systému.
Dějiny matematiky II - NMUM306
Anglický název: History of Mathematics II
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~becvar/
Garant: doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.
prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D.
Třída: M Bc. MZV
M Bc. MZV > Povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Neslučitelnost : NUMP015
Anotace
Poslední úprava: T_KDM (28.04.2014)

Přednáška je věnována vývoji matematiky ve středověku a na prahu novověku. Lze ji zapisovat jako výběrovou.
Literatura -
Poslední úprava: T_KDM (14.04.2014)

J. Bečvář a kol.: Matematika ve středověké Evropě, edice Dějiny matematiky, sv. č. 19, Prometheus, Praha, 2001, 445 stran.

K. Mačák: Tři středověké sbírky matematických úloh, edice Dějiny matematiky, sv. č. 15, Prometheus, Praha, 2001, 101 stran.

A. P. Juškevič: Dějiny matematiky ve středověku, Academia, Praha, 1977.

M. Kline: Mathematical Thought from Ancient to Modern Times. Oxford Univ. Press, New York 1990.

R. Cooke: The History of Mathematics, A Brief Course. Wiley, New York 1997.

J. Stillwell: Mathematics and Its History. Springer-Verlag, New York 1994.

W. S. Anglin: Mathematics - A Concise History and Philosophy. Springer-Verlag, New York 1994.

W. S. Anglin, J. Lambek: The Heritage of Thales. Springer-Verlag, New York 1995.

H. Gericke: Mathematik in Antik, Orient und Abendland. FourierVerlag, Wiesbaden 2003.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc. (13.10.2017)

Nutnou a postačující podmínkou pro přihlášení se ke zkoušce je získání zápočtu.

Ve zkouškovém období po letním semestru budou znalosti studentů prověřeny prověrkou (6 otázek po čtyřech bodech, 3 otázky z látky zimního semestru, 3 otázky z látky letního semestru, 90 minut). Zkoušku získají všichni, kteří z 24 bodů získají alespoň 16 bodů (16 až 18 bodů – dobře, 19 až 21 bodů – velmi dobře, 22 až 24 bodů – výborně).

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDM (14.04.2014)

1. Zánik antického světa, jeho příčiny a důsledky. Poslední antičtí matematici.

2. Středověk

3. Sedm svobodných umění. Trivium a kvadrivium.

4. Církev a vzdělanost.

5. Matematika na konci 8. století. Alkuin, jeho život a působení.

6. Matematika na konci 10. století. Gerbert z Aurillacu - papež Silvestr II., jeho život a dílo.

7. Matematika v zemích islámu. Rozvoj arabské vědy. Al-Chwárizmí, Abú Kámil, Omar Chajjám.

8. Transfer antických znalostí přes islámský a byzantský svět do Evropy.

9. Matematika na začátku 13. století. Leonardo Pisánský - Fibonacci, jeho život a dílo.

10. Středověké početní algoritmy.

11. Univerzity.

12. Matematika ve druhé polovině 14. století. Nicole Oresme, jeho život a dílo.

13. Matematika v 15. století. Johannes Muller - Regiomontanus. Jeho život a dílo. Luca Pacioli a jeho Summa.

Podrobný sylabus je vystaven na stránce přednášejícího, kde je též obsáhlý soupis literatury.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK