PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Dějiny matematiky II - NMUM306
Anglický název: History of Mathematics II
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D.
Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.
Třída: M Bc. MZV
M Bc. MZV > Povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Neslučitelnost : NUMP015
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (14.06.2019)
Přednáška je věnována vývoji matematiky v 16. až 19. století a historii některých témat školské matematiky. Lze ji zapisovat jako výběrovou.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D. (07.06.2019)

Nutnou a postačující podmínkou získání zápočtu je úspěšné absolvování písemného testu (120 minut).

Je třeba prokázat porozumění všem tématům probíraným na přednášce, přičemž u žádného z témat nesmí být zjištěna znalost odpovídající hodnocení nevyhověl(a).

Literatura -
Poslední úprava: T_KDM (14.04.2014)

J. Bečvář a kol.: Matematika ve středověké Evropě, edice Dějiny matematiky, sv. č. 19, Prometheus, Praha, 2001, 445 stran.

K. Mačák: Tři středověké sbírky matematických úloh, edice Dějiny matematiky, sv. č. 15, Prometheus, Praha, 2001, 101 stran.

A. P. Juškevič: Dějiny matematiky ve středověku, Academia, Praha, 1977.

M. Kline: Mathematical Thought from Ancient to Modern Times. Oxford Univ. Press, New York 1990.

R. Cooke: The History of Mathematics, A Brief Course. Wiley, New York 1997.

J. Stillwell: Mathematics and Its History. Springer-Verlag, New York 1994.

W. S. Anglin: Mathematics - A Concise History and Philosophy. Springer-Verlag, New York 1994.

W. S. Anglin, J. Lambek: The Heritage of Thales. Springer-Verlag, New York 1995.

H. Gericke: Mathematik in Antik, Orient und Abendland. FourierVerlag, Wiesbaden 2003.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D. (19.02.2019)

Předmět je uzavřen zkouškovým testem.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D. (19.02.2019)

Vybraná témata školské matematiky z historické perspektivy -- vznik a vývoj jednotlivých pojmů a disciplín.

1. Goniometrie.

2. Kuželosečky.

3. Logaritmy.

4. Komplexní čísla.

5. Algebra a lineární algebra.

6. Geometrie v 19. století.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK