PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Didaktika deskriptivní geometrie - NMUG405
Anglický název: Didactics of Descriptive Geometry
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D.
doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Kategorizace předmětu: Matematika > Didaktika matematiky
Neslučitelnost : NDGE013
Záměnnost : NDGE013
Anotace -
Poslední úprava: T_KDM (04.05.2015)
Didaktické problémy výuky stereometrie, deskriptivní geometrie a technického kreslení. Aplikace geometrie v technické praxi.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D. (04.10.2018)

Předmět pomáhá získat teoretické zázemí pro vyučování deskriptivní geometrie na střední škole.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D. (04.10.2018)

Podmínky k získání zápočtu:

1) Aktivní účast na cvičeních.

2) Odevzdání domácích úkolů v předepsaných termínech.

3) Předvedení ukázkové vyučovací hodiny.

3) Odevzdání seminární práce na téma analýza výukových zdrojů (do 1. 1. 2019).

Charakter zápočtu neumožňuje jeho opakování.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KDM (04.05.2015)

Přednáška a cvičení.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D. (09.10.2017)

Zkouška probíhá ústně, požadavky odpovídají sylabu předmětu. Pro připuštění ke zkoušce je nutné mít z předmětu zápočet.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D. (04.10.2018)

Role deskriptivní geometrie na středních školách. Didaktické problémy deskriptivní geometrie, současné kurikulum. Modely a další pomůcky, grafické programy na PC. Mezipředmětové vztahy, užití deskriptivní geometrie v praxi.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK