PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Didaktika deskriptivní geometrie - NMUG405
Anglický název: Didactics of Descriptive Geometry
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D.
doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Kategorizace předmětu: Matematika > Didaktika matematiky
Neslučitelnost : NDGE013, NMTD405
Záměnnost : NDGE013, NMTD405
Je neslučitelnost pro: NDGE013, NMTD405
Je záměnnost pro: NMTD405, NDGE013
Anotace -
Poslední úprava: T_KDM (04.05.2015)
Didaktické problémy výuky stereometrie, deskriptivní geometrie a technického kreslení. Aplikace geometrie v technické praxi.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D. (04.10.2018)

Předmět pomáhá získat teoretické zázemí pro vyučování deskriptivní geometrie na střední škole.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D. (25.10.2020)

Zápočet:

Odevzdání domácích úkolů v předepsaných termínech.

Předvedení ukázkové vyučovací hodiny.

Charakter zápočtu neumožňuje jeho opakování.

Zkouška:

Zkouška probíhá ústně, požadavky odpovídají sylabu předmětu. Pro připuštění ke zkoušce je nutné mít z předmětu zápočet.

Vzhledem k aktuální situaci může být kontrola plnění úkolů stejně jako závěrečná zkouška provedeny distanční formou.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D. (25.10.2020)

Školské dokumenty a současné kurikulární dokumenty pro ZŠ a gymnázium.

Skalková J.: Obecná didaktika. Grada, Praha, 2007.

Průcha J.: Moderní pedagogika. Portál, Praha, 2005.

Molnár J.: Rozvíjení prostorové představivosti (nejen) ve stereometrii. VUP Olomouc, 2009.

Pomykalová E.: Deskriptivní geometrie pro střední školy. Prometheus, Praha, 2010.

Korch J., Mészárosová K., Musálková B.: Deskriptivní geometrie. Sobotáles, Praha, 1998.

Musálková B.: Deskriptivní geometri II. Sobotáles, Praha, 2000.

Další učebnice deskriptivní geometrie, časopisy pro učitele.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KDM (04.05.2015)

Přednáška a cvičení.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D. (09.10.2017)

Zkouška probíhá ústně, požadavky odpovídají sylabu předmětu. Pro připuštění ke zkoušce je nutné mít z předmětu zápočet.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D. (25.10.2020)

Role deskriptivní geometrie na středních školách. Didaktické problémy deskriptivní geometrie, současné kurikulum. Modely a další pomůcky, grafické programy na PC. Mezipředmětové vztahy, užití deskriptivní geometrie v praxi.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK