PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Dějiny deskriptivní geometrie - NMUG305
Anglický název: History of descriptive geometry
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D.
Třída: M Bc. DGZV
M Bc. DGZV > Povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Anotace
Poslední úprava: G_M (22.05.2012)
Vývoj zobrazování prostoru, rozvoj deskriptivní geometrie, významné osobnosti, deskriptivní geometrie v našem školství.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D. (04.10.2017)

Písemná zkouška, řádný termín a dva opravné termíny.

Literatura -
Poslední úprava: T_KDM (28.04.2014)
 • Bečvářová M.: Česká matematická komunita v letech 1848 až 1918. Edice Dějiny matematiky, svazek č. 34, Matfyzpress, Praha, 2008.
 • Folta J.: Česká geometrická škola. ČSAV, Praha, 1982.
 • Lavička V.: Historie deskriptivní geometrie. Knihkupectví K. Šolce, Kutná Hora, 1878.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D. (09.10.2017)

Zkouška probíhá písemně, požadavky odpovídají sylabu předmětu s ohledem na odpřednášená témata. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba každou ze tří zadaných otázek zodpovědět alespoň dobře.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDM (28.04.2014)
 • Počátky geometrie, počátky (zejména pravoúhlého) promítání
 • Lineární perspektiva v období renesance
 • Vznik deskriptivní geometrie jako vědy; Gaspard Monge, jeho předchůdci a současníci
 • Rozvoj deskriptivní geometrie v 19. století, česká geometrická škola
 • Významné osobnosti světové deskriptivní geometrie, vývoj jednotlivých promítacích metod ve světě
 • Výuka deskriprivní geometrie v našich zemích
 • Významné osobnosti české deskriptivní geometrie
 • Současné postavení deskriptivní geometrie a její aplikace

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK