PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Seminář z deskriptivní geometrie II - NMUG266
Anglický název: Seminar in descriptive geometry II
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~stepanov/vyuka.html
Garant: RNDr. Martina Škorpilová, Ph.D.
Prerekvizity : NMUG101, NMUG102
Anotace -
Poslední úprava: T_KDM (24.04.2014)
Kurz je určen pro studenty 2. ročníku učitelství deskriptivní geometrie. Slouží k doplnění a upevnění znalostí a dovedností v těch oblastech deskriptivní geometrie, jejichž základy byly probírány během prvního ročníku studia. Výběr jednotlivých témat závisí na zájmu studentů.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Martina Škorpilová, Ph.D. (11.10.2017)

Zápočet je udělován za účast na výuce (maximálně tři absence) a aktivní, samostatnou činnost během jejího trvání.

Povaha kontroly předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu. Větší než povolené množství absencí nelze nahradit např. samostatnými pracemi mimo dobu výuky (netýká se samozřejmě výjimečné situace - dlouhodobá nemoc apod.).

Literatura -
Poslední úprava: T_KDM (24.04.2014)
  • Urban, A.: Deskriptivní geometrie I, SNTL, 1965, Praha.
  • Urban, A.: Deskriptivní geometrie II, SNTL, 1965, Praha.
  • Kadeřávek F., Klíma J., Kounovský J.: Deskriptivní geometrie I, JČMF, 1929, Praha.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Martina Škorpilová, Ph.D. (12.02.2018)

Úlohy na oblá tělesa řešené v Mongeově promítání, komplexní úlohy řešené v kosoúhlém promítání a pravoúhlé axonometrii, a to především takové, které vyžadují v prvé řadě vymyšlení prostorového principu řešení.

Méně typické, leckdy překvapivé úlohy na procvičení geometrického osvětlení (v různých zobrazovacích metodách).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK