PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Plochy stavební praxe - NMUG262
Anglický název: Surfaces of constructions
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Jana Hromadová, Ph.D.
RNDr. Petra Surynková, Ph.D.
Třída: M Bc. DGZV
M Bc. DGZV > 2. ročník
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Záměnnost : NDGE006
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Petra Surynková, Ph.D. (14.09.2013)
Zobrazování ploch stavební a technické praxe, řešení úloh. Doporučuje se zapisovat souběžně s předmětem Geometrické plochy.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jana Hromadová, Ph.D. (11.02.2018)

Zápočet

1.Pravidelná účast na cvičeních. Povoleny jsou maximálně 3 absence.

2.Aktivní účast na cvičeních; při procvičování probírané látky student(ka) neváhá používat rýsovací potřeby.

3.Odevzdání domácí práce (model), která bude zadána během semestru.

4.Jeden až dva kontrolní testy zadávané v průběhu semestru.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Petra Surynková, Ph.D. (14.09.2013)
  • Pottmann, H., Asperl, A., Hofer, M., Kilian, A. Architectural Geometry. Bentley Instute Press, USA, 2007.
  • Surynková, P.: Plochy stavební praxe, diplomová práce, MFF UK v Praze, 2008.
  • Urban, A. Deskriptivní geometrie II. SNTL, Praha, 1965.
Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Petra Surynková, Ph.D. (14.09.2013)

Doplňující příklady ploch (projekce, využití v praxi)

  • Přímkové plochy (rozvinutelné, zborcené plochy).
  • Další význačné plochy stavební a technické praxe.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK