PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Grafický software - NMUG162
Anglický název: Graphic software
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Jana Hromadová, Ph.D.
RNDr. Petra Surynková, Ph.D.
Třída: M Bc. DGZV
M Bc. DGZV > Doporučené volitelné
M Bc. DGZV > 1. ročník
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Neslučitelnost : NMTD108
Záměnnost : NMTD108
N//Je neslučitelnost pro: NMTD108
Z//Je záměnnost pro: NMTD108
Anotace -
Poslední úprava: T_KDM (03.05.2012)
Výběrový seminář určený pro studenty učitelského studia. Náplní semináře je práce s grafickými software DesignCad, Rhinoceros a GeoGebra.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KDM (03.05.2012)

Předmět pomáhá získat teoretické zázemí pro vyučování matematiky na střední škole.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jana Hromadová, Ph.D. (11.02.2018)

Podmínkou k získání zápočtu je docházka (povoleny jsou max. 3 absence) a vytvoření dvou samostatných zápočtových prací, které budou zadány v průběhu semestru.

Literatura -
Poslední úprava: T_KDM (03.05.2012)
  • DesignCad 3000, uživatelský manuál, Arcadea, 2000.
  • Rhinoceros, NURBS modeling for Windows, učebnice 1. stupně, Robert McNeel, Dimensio s.r.o., 2003.
  • Rhinoceros, NURBS modeling for Windows, učebnice 2. stupně, Robert McNeel, Dimensio s.r.o., 2003.
  • http://www.fd.cvut.cz/personal/voracsar/PocGeom/Rhino/index_rhino.html
  • http://www.linkeova.cz/vyuka/pg/pg.htm

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KDM (03.05.2012)

Seminář.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDM (03.05.2012)

Tvorba 2D obrázků, modelování 3D objektů, řešení zajímavých náročnějších úloh v programech DesignCad, Rhinoceros a GeoGebra. Grafické výstupy mohou studenti uplatnit ve svých odborných pracích. Seznámení s obdobnými freewarovými produkty.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK