PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Matematická analýza IIb - NMUE008
Anglický název: Mathematical Analysis IIb
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: NUMP006
Garant: doc. RNDr. Jiří Veselý, CSc.
Třída: Učitelství matematiky
Kategorizace předmětu: Matematika > Reálná a komplexní analýza
Korekvizity : NMUE007
Anotace -
Poslední úprava: T_KMA (13.05.2003)
Základní kurz matematické analýzy pro druhý ročník učitelského studia. Integrální počet funkcí více proměnných.
Literatura
Poslední úprava: T_KMA (13.05.2003)

V.Jarník, M.Ráb (skripta), J.Kopáček (skripta),

sbírky příkladů (např. Děmidovič, Berman, Kopáček).

Sylabus -
Poslední úprava: T_KMA (13.05.2003)

Integrální počet funkcí více proměnných. Křivky, plochy, křivkové a plošné integrály. Geometrická a fyzikální interpretace, aplikace. Greenova, Gaussova a Stokesova věta.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK