PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Matematická analýza IIa - NMUE007
Anglický název: Mathematical Analysis IIa
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: NUMP005
Garant: doc. RNDr. Jiří Veselý, CSc.
Třída: Učitelství matematiky
Kategorizace předmětu: Matematika > Reálná a komplexní analýza
Záměnnost : NMUM201
Je korekvizitou pro: NMUE008
Je neslučitelnost pro: NMAA004, NMAA003
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KMA (13.05.2003)
Číselné řady, posloupnosti a řady funkcí. Základní kurz matematické analýzy pro druhý ročník učitelského studia.
Literatura
Poslední úprava: T_KMA (13.05.2003)

V.Jarník, M.Ráb (skripta), J.Kopáček (skripta),

sbírky příkladů (např. Děmidovič, Berman, Kopáček).

Sylabus -
Poslední úprava: T_KMA (22.05.2008)

Číselné řady. Posloupnosti a řady funkcí. Mocninne rady, elementarni funkce v komplexnim oboru; pojem holomorfni funkce. Fourierovy řady.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK