Seminář z pravděpodobnosti pro doktorandy I - NMTP613
Anglický název: Seminar on Probability for Ph.D. Students I
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc.
Třída: Pravděp. a statistika, ekonometrie a fin. mat.
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (10.03.2015)
Referáty o výsledcích teorie pravděpodobnosti a náhodných procesů, včetně aplikací.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (07.05.2014)

Poslech a vlastní referáty studentů na individuální témata.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc. (07.10.2019)

Podmínky pro zápočet jsou přítomnost v semináři (student by neměl chybět více než třikrát)

a prezentace studované literatury před ostatními účastníky, nejméně jedenkrát, při nižších

počtech účastníků i vícekrát.

Z těchto důvodů zápočet nelze opakovat, nebo jenom tak, že se student v dalším semestru

opakovaně zúčastní semináře.

Literatura -
Poslední úprava: T_KPMS (07.05.2014)

Literatura: proměnná knižní a časopisecká.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (07.05.2014)

Seminář.