PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Seminář z pravděpodobnosti pro doktorandy I - NMTP613
Anglický název: Seminar on Probability for Ph.D. Students I
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: Dr. Jan Swart
Třída: Pravděp. a statistika, ekonometrie a fin. mat.
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Je záměnnost pro: NSTP155
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (10.03.2015)
Referáty o výsledcích teorie pravděpodobnosti a náhodných procesů, včetně aplikací.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (07.05.2014)

Poslech a vlastní referáty studentů na individuální témata.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc. (07.10.2019)

Podmínky pro zápočet jsou přítomnost v semináři (student by neměl chybět více než třikrát)

a prezentace studované literatury před ostatními účastníky, nejméně jedenkrát, při nižších

počtech učastníků i vícekrát, tak aby každý učastník vykonal přibližně stejně moc práce.

Z těchto důvodů zápočet nelze opakovat, nebo jenom tak, že se student v dalším semestru

opakovaně zučastní semináře.

Literatura -
Poslední úprava: T_KPMS (07.05.2014)

Literatura: proměnná knižní a časopisecká.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (07.05.2014)

Seminář.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK