PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Vybrané partie z prostorového modelování - NMTP602
Anglický název: Selected topics in spatial modeling
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc.
doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D.
RNDr. Michaela Prokešová, Ph.D.
Třída: Pravděp. a statistika, ekonometrie a fin. mat.
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (27.04.2016)
Přednáška se zabývá vybranými pokročilejšími partiemi prostorového modelování, které navazují na přednášky z prostorového modelování a prostorové statistiky v magisterském studiu. Mezi hlavní témata patří limitní věty pro bodové procesy a geometrické modely, statistická inference pro náhodná pole, nestacionární modely a časoprostorové bodové procesy. Pro doktorské studium.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)

Cílem přednášky je představit některá pokročilá moderní témata prostorového modelování , prostorové statistiky a stochastické geometrie.

Literatura
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)

A. E. Gelfand, P. Diggle, P. Guttorp, M. Fuentes (eds.): Handbook of Spatial Statistics, Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, 2010.

W. S. Kendall, I. Molchanov (eds.): New Perspectives in Stochastic Geometry, Oxford University Press, 2010.

R. Schneider, W. Weil: Stochastic and Integral Geometry, Springer, Berlin, 2008.

E. Spodarev (ed.): Stochastic Geometry, Spatial Statistics and Random Fields - Asymptotic Methods, Lecture Notes in Mathematics 2068, Springer, Heidelberg, 2013.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)

Přednáška.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)

1. ergodicita a mixing pro bodové procesy, limitní věty pro bodové procesy a procesy částic ve zvětšujících se oblastech, aproximace m-závislými náhodnými poli

2. asymptotika pro Poissonovy procesy, teorie stabilizace, rozklad chaosu a Steinova metoda

3. náhodná pole na spojité oblasti, pokročilejší modely, statistické metody, simulace

4. statistická inference pro nehomogenní a časoprostorové bodové procesy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK