PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Nemarkovská teorie hromadné obsluhy - NMTP565
Anglický název: Non-Markov Queueing Theory
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D.
Třída: M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Je záměnnost pro: NSTP169, NSTP133
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (17.05.2013)
Markovské systémy hromadné obsluhy, obslužné sítě. Nemarkovské systémy. Teorie skladu. Pro zapsání předmětu je vhodné předchozí absolvování předmětu NMSA334 Náhodné procesy 1, případně ekvivalentního předmětu.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (17.05.2013)

Uvedení do základních modelů obsluhy a základů obslužných sítí.

Literatura
Poslední úprava: T_KPMS (17.05.2013)

Asmussen, S.: Applied Probability and Queues. J. Wiley, Chichester, 1987.

Chen, H., Yao, D.: Fundamentals of Queuing Networks. Springer, New York, 2001.

Brémaud, P., Baccelli, F.: Elements of Queuing Theory. Springer, New York, 2003.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

Přednáška+cvičení

Sylabus -
Poslední úprava: T_KPMS (17.05.2013)

Procesy zrodu a zániku a jejich užití v teorii hromadné obsluhy.

Stacionární markovské řetězce se spojitým časem.

Markovské systémy obsluhy a Jacksonovy sítě ve stacionárním stavu.

Lindleyovy procesy, vlastnosti systému M/M/1 závislé na čase.

Procesy obnovy, limitní věty.

Nemarkovské modely obsluhy G/G/1.

Zobecněné obslužné sítě, Kellyho a Jacksonovy.

Teorie pojistného rizika, přehradní nádrže a modely skladu.

Statistické úlohy pro Poissonův proces a Markovův řetězec.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK