PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Bodové procesy - NMTP564
Anglický název: Point Processes
Zajišťuje: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Jan Rataj, CSc.
Třída: M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Neslučitelnost : NMAT011
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)
Výběrová přednáška pro studenty matematiky, Mgr. nebo PGS. Bodové procesy na úplném separabilním metrickém prostoru, Poissonův bodový proces, momentové míry, Palmovo rozložení, lokální podminování, Gibbsovy stavy.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

Student se seznámí s matematickými základy stochastické geometrie

Literatura -
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

Kallenberg O.:Random Meassures,Akademie Verlag,Berlin 1983

Daley D.J.,Vere-Jones D.:An Introduction to the Theory of Point Processes.Springer Verlag,N.Y.1988

Stoyan D.,Kendall W.S.,Mecke J.:Stochastic geometry and its applications.Akademie Verlag,Berlin 1987

Rataj: Bodové procesy. Karolinum, Praha 2006.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

přednáška

Sylabus -
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

1.Náhodné míry a bodové procesy na lokálně kompaktním separabilním metrickém prostoru.

2.Existence procesu s danými konečněrozměrnými projekcemi.

3.Míra intenzity,momentové míry,Laplaceův funkcionál.

4.Palmovo rozdělení bodového procesu.

5.Příklad:Poissonův bodový proces a booleův model.

6.Slabá konvergence bodových procesů.

7.Gibbsovy procesy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK