PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Teorie pravděpodobnostních rozdělení - NMTP545
Anglický název: Theory of Probability Distributions
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. Lev Klebanov, DrSc.
Třída: M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)
Charakteristická funkce a její vlastnosti. Inverzní a limitní věty. Nekonečně dělitelná rozdělení. Lokální limitní věty. Pravděpodobnosti velkých odchylek. Analytické charakteristické funkce. Charakterizace normálního rozdělení. Charakterizační věty matematické statistiky. Předpoklady: absolvování přednášek Teorie pravděpodobnosti 1, Teorie pravděpodobnosti 2.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

Uvádějí se výsledky a metody teorie pravděpodobnostních rozdělení a jejich charakteristických funkcí. Jsou popsány důležité třídy rozdělení definované s pomocí charakteristických funkcí.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (23.04.2018)

Složení ústní zkoušky.

Literatura
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

Lukacs E.: Characteristic Functions. Griffin, London, 1970

Štěpán J.: Teorie pravděpodobnosti. Matematické základy. Academia, Praha 1987

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

Přednáška.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (18.10.2017)

Zkouška sestává z ústní části. Známka ze zkoušky se stanoví na základě této části. Požadavky u ústní části odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

Charakteristická funkce a její vlastnosti. Inverzní a limitní věty.

Lokální limitní věty pro řešetovitá rozdělení a pro hustoty.

Pravděpodobnosti velkých odchylek.

Nekonečně dělitelná rozdělení.

Analytické charakteristické funkce.

Charakterizace normálního rozdělení. Charakterizační problémy matematické statistiky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK