PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Stochastická geometrie - NMTP541
Anglický název: Stochastic Geometry
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc.
Třída: M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Prerekvizity : NMTP438
Je záměnnost pro: NSTP044
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)
Přednáška rozšiřuje znalosti z prostorového modelování a statistiky o náhodné množiny s integrálně-geometrickými charakteristikami. Látka má praktické užití v biomedicíně, materiálovém výzkumu, geologii a jiných vědách.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

Pro studenty se zájmem o stochastické prostorové modelování patří tato výuka do bloku přednášek rozvíjejících danou problematiku.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc. (09.10.2017)

Zakončením předmětu je ústní zkouška.

Literatura
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

V. Beneš, J. Rataj: Stochastic Geometry: Selected Topics. Kluwer Acad. Publ., Boston, 2004.

R. Schneider, W. Weil: Stochastic and Integral Geometry. Springer, Berlin, 2008.

D. Stoyan, W.S. Kendall, J. Mecke: Stochastic Geometry and Its Applications. Wiley, New York, 1995.

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. (19.02.2024)

Přednáška.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc. (09.10.2017)

Požadavky u zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc. (09.10.2017)

Minkovského funkcionály, náhodná uzavřená množina, Booleovský model, náhodné procesy afinních podprostorů a povrchů, anisotropie, náhodné mozaiky, aplikace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK