PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Limitní věty pro součty náhodných veličin - NMTP537
Anglický název: Limit Theorems for Sums of Random Variables
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. Lev Klebanov, DrSc.
Třída: M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)
Limitní věty pro konvergenci k neomezeně dělitelným rozdělením. Lokální limitní věty. CLV pro stacionární posloupnosti náhodných veličin. Součty náhodného počtu náhodných veličin.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

Uvádějí se limitní věty pro součty náhodného a nenáhodného počtu náhodných veličin.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (23.04.2018)

Složení ústní zkoušky.

Literatura
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

Ibragimov I.A., Linnik Y.V.: Independent and Stationary Dependent Random Variables. Moscow, Nauka,1965.

Samorodnitsky G., Taqu, M.: Stable Non-Gaussian Random Processes. Chapman&Hall, New York, 1994.

Klebanov, L.: Heavy - tailed Distributions. Matfyzpress, Praha, 2003.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (04.05.2015)

Přednáška.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (18.10.2017)

Zkouška sestává z ústní části. Známka ze zkoušky se stanoví na základě této části. Požadavky u ústní části odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

Pravděpodobnostní rozdělení a charakteristické funkce, nekonečně dělitelná rozdělení a obecné limitní věty pro konvergenci k nim, centrální limitní věty a asymptotické rozvoje v nich, lokální limitní věty, pravděpodobnosti velkých odchylek, podmínky mixingu a centrální limitní věty pro stacionární posloupnosti náhodných veličin.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (19.06.2019)

Konvergence v distribuci, centrální limitní věta, Fourierova transformace míry.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK