PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Pedagogická praxe z matematiky II - NMTM410
Anglický název: Mathematics Teaching Practice II
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [týdny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D.
Neslučitelnost : NMUM410
Záměnnost : NMUM410
Je neslučitelnost pro: NMUM410
Je záměnnost pro: NMUM410
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (30.04.2019)
Druhá pedagogická praxe je zaměřena na náslechy a samostatné výstupy na druhém stupni základní školy nebo v odpovídajících ročnících víceletého gymnázia. Praxi vede zkušený fakultní učitel. Pedagogická praxe je zajišťována zejména prostřednictvím fakultních škol, jejich seznam viz https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/fakultni-skoly/seznam-fakultnich-skol-mff-uk.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (15.01.2019)

Současné kurikulární dokumenty a školská legislativa.

Současné učebnice matematiky pro 2. stupeň ZŠ.

Současná pedagogicko-psychologická literatura.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (15.01.2019)

Náslechy v hodinách fakultního učitele a dalších studentů, kteří zároveň konají praxi, seznámení se s chodem školy a s tím souvisejícími dokumenty. Minimálně 10 samostatných výstupů před třídou, které jsou následně rozebrány s fakultním učitelem. Zapojení se do dalších činností souvisejících s prací učitele (příprava a oprava písemných prací, pomoc s organizací žákovských soutěží, asistence při výuce v počítačové učebně apod.). Praxe je zakončena závěrečným reflektivním seminářem, který vede garant předmětu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK