PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pravděpodobnost a matematická statistika II - NMTM404
Anglický název: Probability and statistics II
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D.
RNDr. Jakub Staněk, Ph.D.
Třída: Učitelství matematiky
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Korekvizity : NMTM403
Neslučitelnost : NMUM404
Záměnnost : NMUM404
Je neslučitelnost pro: NMUM404
Je záměnnost pro: NMUM404
Anotace -
Kurz pro studenty učitelských kombinací. Náhodné vektory. Zákon velkých čísel, centrální limitní věta. Popisná statistika. Korelace, regresní přímka. Odhady parametrů a testy hypotéz ve výběru z normálního rozdělení. Lineární model a jeho speciální případy (lineární regrese, testy shody středních hodnot v několika výběrech). Kontingenční tabulka.
Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (19.05.2024)
Cíl předmětu -

Seznámit studenty se základy teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky.

Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (22.05.2024)
Podmínky zakončení předmětu -

Složení zkoušky.

Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (04.06.2022)
Literatura

Zvára, K., Štěpán, J: Pravděpodobnost a matematická statistika. Matfyzpress, Praha, 2012.

Anděl, J.: Základy matematické statistiky. Matfyzpress, Praha, 2007.

Anděl, J.: Statistické metody. Matfyzpress, Praha, 1993 a další vydání.

Karel Zvára: Biostatistika. Karolinum, Praha, 2008.

Karel Zvára: Základy statistiky v prostředí R. Karolinum, Praha, 2013.

Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (19.03.2024)
Metody výuky

Přednáška.

Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (17.02.2022)
Požadavky ke zkoušce

Zkouška se skládá ze 2 individuálně zadaných otázek k písemnému zpracování z látky dané sylabem předmětu.

Podrobné požadavky v souboru u předmětu v SISu. Jediná povolená pomůcka je kalkulačka.

Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (22.05.2024)
Sylabus -

Popisná statistika - kvalitativní a kvantitativní znaky a jejich charakterizace.

Teorie odhadu - bodový odhad, nevychýlenost, konzistence. Odhady charakteristik náhodných veličin.

Intervalový odhad - konstrukce. Intervalové odhady středních hodnot a rozptylů ve výběrech z normálního rozdělení.

Testování hypotéz - základní pojmy, 3 tvary kritického oboru,

testy hypotéz o středních hodnotách a rozptylech ve výběrech z normálního rozdělení.

Lineární model - definice, testování submodelů, speciální případy (lineární regrese, jednoduché třídění).

Multinomický model - multinomické rozdělení, testy dobré shody, test nezávislosti 2 kategoriálních znaků.

Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (22.05.2024)
Vstupní požadavky

Znalost látky NMTM403.

Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (21.05.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK