PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Dějiny matematiky I - NMTM305
Anglický název: History of Mathematics I
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Kv [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.
doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.
Neslučitelnost : NMUM305
Záměnnost : NMUM305
Je neslučitelnost pro: NMUM305
Je záměnnost pro: NMUM305
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (25.01.2018)
Přednáška je věnována vývoji matematiky ve starém Řecku. Lze ji zapisovat jako výběrovou.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D. (07.06.2019)

Nutnou a postačující podmínkou získání zápočtu je úspěšné absolvování písemného testu (120 minut).

Je třeba prokázat porozumění všem tématům probíraným na přednášce, přičemž u žádného z témat nesmí být zjištěna znalost odpovídající hodnocení nevyhověl(a).

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (24.05.2022)

Povinná literatura:

 • J. Bečvář: Hrdinský věk řecké matematiky, Historie matematiky I, edice Dějiny matematiky, sv. č. 1, JČMF, Brno, 1994, str. 20--107.

 • J. Bečvář: Hrdinský věk řecké matematiky II, Historie matematiky II, edice Dějiny matematiky, sv. č. 7, Prometheus, Praha, 1997, str. 6--28.

Doporučená literatura:

 • J. Bečvář, I. Štol: Archimedes. Největší vědec starověku, edice Velké postavy vědeckého nebe, Prometheus, Praha, 2004.

 • M. Bečvářová: Eukleidovy Základy, jejich vydání a překlady, edice Dějiny matematiky, sv. č. 120, Prometheus, Praha, 2002, 297 stran.

 • Eukleidovy Základy (Elementa), přeložil František Servít, JČM, Praha, 1907.

 • M. Kline: Mathematical Thought from Ancient to Modern Times. Oxford Univ. Press, New York 1990.

 • R. Cooke: The History of Mathematics,

 • A Brief Course. Wiley, New York 1997.

 • J. Stillwell: Mathematics and Its History. Springer-Verlag, New York 1994.

 • W. S. Anglin: Mathematics - A Concise History and Philosophy. Springer-Verlag, New York 1994.

 • W. S. Anglin, J. Lambek: The Heritage of Thales. Springer-Verlag, New York 1995.

 • H. Gericke: Mathematik in Antik, Orient und Abendland. FourierVerlag, Wiesbaden 2003.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (24.05.2022)
Periodizace, nejstarší období dějin matematiky

 • Periodizace.
 • Prehistorie, ontogeneze a fylogeneze.
 • Matematika ve starověkých kulturách: Egypt, Mezopotámie, Čína, Indie.

Matematika ve starověkém Řecku

 • Počátky řecké přírodní filozofie a matematiky.
 • Pýthagorás ze Samu a jeho škola. Objev nesouměřitelnosti a jeho důsledky. První krize matematiky. Východiska z krize.
 • Klasické úlohy řecké matematiky. Kvadratura kruhu, trisekce úhlu, zdvojení krychle. „Nepovolená“ řešení klasických úloh. Hippokratés, Hippiás, Archýtás, Menaichmos, Dinostratos.
 • Problémy s nekonečnem. Zénón a jeho aporie. Démokritos, Theodóros a Theaitétos, Eudoxos a jeho exhaustivní metoda. Eudoxova teorie proporcí.
 • Sókratés, Platón, Aristotelés.
 • Archimédés ze Syrákús, jeho život a dílo.
 • Eratosthenés, jeho život a dílo. Apollónios, Klaudios Ptolemaios. Diofantos a jeho Aritmetika. Pappos a jeho Matematická sbírka.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK