PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Finanční matematika - NMTM207
Anglický název: Financial mathematics
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Jana Hromadová, Ph.D.
RNDr. Jakub Staněk, Ph.D.
Třída: Učitelství matematiky
Neslučitelnost : NMUM232
Záměnnost : NMUM232
Je neslučitelnost pro: NMUM232
Je záměnnost pro: NMUM232
Anotace -
Řešení úloh z finanční matematiky ve středoškolské matematice.
Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (19.05.2024)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínky získání zápočtu: úspěšné napsání zápočtového testu na hodině během semestru (řešení úloh z oblastí uvedených v sylabu) a zpracování zápočtové úlohy v Excelu ve volném čase (problematika spoření a splácení úvěru). Termín testu bude zveřejněn na výuce a na webové stránce vyučující, neúspěšný test lze opakovat v náhradním termínu pouze jednou. Zápočtová úloha bude zadána během semestru a kontrolována i během zkouškového období.

Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (22.09.2023)
Literatura -
  • Kolektiv autorů: Matematika. Aktivně, aktuálně a s aplikacemi (kapitola 2). Výukový a metodický text z projektu OPPA. Praha: P3K, 2012.

  • Odvárko, O., Robová, J.: Matematika a budování finanční gramotnosti. Výukový a metodický text z projektu OPPA. Praha: P3K, 2012.

  • Odvárko, O.: Úlohy z finanční matematiky pro střední školy. Prometheus, Praha 2005

  • Radová, J., Dvořák, P.: Finanční matematika pro každého. 8. rozšířené vydání. Praha: Grada, 2013.

  • Učebnice matematiky pro střední školy

Poslední úprava: Robová Jarmila, doc. RNDr., CSc. (24.05.2022)
Sylabus -
  • Základní pojmy financí a finanční matematiky

  • Jednoduché a složené úročení

  • Spoření, splácení úvěru

  • Hodnocení investičních projektů

  • Finanční funkce a vedení účtů v Excelu

Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (22.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK