Projektivní geometrie I - NMTD205
Anglický název: Projective geometry I
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Lukáš Krump, Ph.D.
Neslučitelnost : NMUG106
Záměnnost : NMUG106
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (10.07.2020)
Cílem výuky je vytvoření projektivní roviny, respektive projektivního rozšíření afinní roviny, a jeho využití k popisu kuželoseček a konstrukcím kuželoseček z daných prvků.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (25.05.2022)
  • Richter-Gebert, J.: Perspectives on projective geometry: a guided tour through real and complex geometry, Springer 2011

  • Havlíček, K.: Úvod do projektivní geometrie kuželoseček. Praha, SNTL, 1956.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (10.07.2020)

Projektivní přímka a rovina, geometrický bod, homogenní souřadnice, projektivní rozšíření afinní přímky, roviny, vlastní a nevlastní body. Dvojpoměr, harmonická čtveřice. Projektivita na přímce, v rovině. Princip duality.

Projektivita a perspektivita lineárních soustav. Konstrukce projektivit, perspektivit, direkční přímka, direkční bod, Pappova věta. Samodružné body projektivity na přímce. Involuce. Úplný čtyřroh, čtyřstran.

Projektivní vytvoření kuželoseček. Konstrukce tečny, bodů dotyku. Konstrukce projektivit na kuželosečce. Involuce na kuželosečce.

Afinní klasifikace regulárních kuželoseček, specializované konstrukce pro hyperbolu, parabolu, elipsu. Kolmost, kružnice, konstrukce s pomocnou kružnicí.

Pascalova a Brianchonova věta.

Pól a polára, sdružené póly a poláry. Sdružené průměry, ohniska.