PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Grafický software - NMTD108
Anglický název: Graphic software
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Jana Hromadová, Ph.D.
Neslučitelnost : NMUG162
Záměnnost : NMUG162
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (25.01.2018)
Seminář určený pro studenty učitelského studia deskriptivní geometrie. Náplní semináře je práce s grafickými softwary Rhinoceros a GeoGebra. Grafické výstupy mohou studenti uplatnit ve svých odborných pracích a v pozdější praxi.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jana Hromadová, Ph.D. (28.10.2019)

K získání zápočtu je požadována docházka (max. 3 absence) a odevzdání dvou zápočtových prací.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (25.01.2018)

Doporučená literatura:

Rhinoceros, NURBS modeling for Windows, učebnice 1. stupně, Robert McNeel, Dimensio s.r.o., 2003.

Rhinoceros, NURBS modeling for Windows, učebnice 2. stupně, Robert McNeel, Dimensio s.r.o., 2003.

http://www.fd.cvut.cz/personal/voracsar/PocGeom/Rhino/index_rhino.html

http://www.linkeova.cz/vyuka/pg/pg.htm

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jana Hromadová, Ph.D. (28.10.2019)

Tvorba 2D obrázků, modelování 3D objektů, řešení zajímavých náročnějších úloh v programech Rhinoceros a GeoGebra.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK