PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Matematická statistika A - NMST711
Anglický název: Mathematical Statistics A
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk []
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc.
doc. RNDr. Zdeněk Hlávka, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Matematika > Předměty širšího základu, Pravděpodobnost a statistika
Anotace -
Poslední úprava: G_M (07.05.2014)
Výuka pro studenty FSV UK. Neparametrické metody (pořadové testy, neparametrická regrese), metody vícerozměrné statistiky, metoda bootstrap.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: G_M (07.05.2014)

Seznámit s některými užitečnými pokročilejšími

statistickými metodami

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Hlávka, Ph.D. (06.10.2017)

Podmínky pro získání zápočtu: účast na cvičení a úspěšné vyřešení písemného zápočtového úkolu. Charakter zápočtu neumožňuje jeho opakování. Získání zápočtu je nutná podmínka pro účast na zkoušce.

Metody výuky -
Poslední úprava: G_M (07.05.2014)

Přednáška+cvičení.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Hlávka, Ph.D. (06.10.2017)

Požadavky u ústní zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: G_M (07.05.2014)

Neparametrické metody (pořadové testy,neparametrická regrese). Metody vícerozměrné statistiky. Metoda bootstrap.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Hlávka, Ph.D. (25.05.2018)

základní znalosti pravděpodobnosti a statistiky, maticová algebra

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK