PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Plánování experimentů a predikční vícerozměrná analýza - NMST705
Anglický název: Experimental Design and Predictive Multivariate Analysis
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
Kategorizace předmětu: Matematika > Předměty širšího základu, Pravděpodobnost a statistika
Záměnnost : MC230P58
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: G_M (07.05.2014)
Testy hypotéz o střední hodnotě. Regresní modely. Experimentální design. Metody mnohorozměrné statistiky. Časové řady. Výuka pro obory chemie na PřF UK, kde má kód MC230P58.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: G_M (07.05.2014)

Seznámit studenty s nejpoužívanějšími metodami zpracování dat s důrazem na praktické použití při vyhodnocení experimentálního materiálu.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (30.01.2018)

Aktivní účast, maximálně 3 neomluvené absence. Provedení analýzy dat formou písemného zodpovězení otázek k výstupnímu protokolu ze statistického softwaru.

Literatura
Poslední úprava: G_M (07.05.2014)

D.L.Massart et al. : Handbook of Chemometrics and Qualimetrics. Elsevier, Amsterdam, 1997.

J. Zichová: Plánování experimentů a predikční vícerozměrná analýza. Karolinum, Praha, 2007.

Metody výuky -
Poslední úprava: G_M (07.05.2014)

Seminář.

Sylabus -
Poslední úprava: G_M (07.05.2014)

Dvouvýběrové testy. Regrese. Analýza rozptylu. Faktorové pokusy. Analýza hlavních komponent. Shluková analýza. Diskriminační analýza. Analýza časových řad.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (29.05.2019)

Základy pravděpodobnosti a matematické statistiky jsou vítané, nikoli nutné.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK