PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pokročilý statistický seminář - NMST611
Anglický název: Advanced Statistical Seminar
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: 0/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~nagy/teaching.php#NMST611
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Matúš Maciak, Ph.D.
doc. Mgr. Stanislav Nagy, Ph.D.
prof. RNDr. Ivan Mizera, CSc.
Třída: Pravděp. a statistika, ekonometrie a fin. mat.
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Je záměnnost pro: NSTP178
Anotace -
Seminář se sestává z přednášek zvaných řečníků na různá témata moderní statistiky, teorie i aplikací.
Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (24.04.2018)
Cíl předmětu -

Představit vybraná témata z moderní statistky.

Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (24.04.2018)
Podmínky zakončení předmětu -

Požadavky pro udělení zápočtu: aktivní (alespoň 2 otázky položené přenášejícím v průběhu celého semestru) účast (max 2 absence) na semináři. Charakter zápočtu neumožňuje jeho opakování.

Poslední úprava: Mizera Ivan, prof. RNDr., CSc. (15.10.2023)
Literatura -

Podle přednášené látky.

Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (06.05.2023)
Metody výuky -

Seminář.

Poslední úprava: Kulich Michal, doc. Mgr., Ph.D. (24.04.2018)
Sylabus -

Seminář se sestává z přednášek zvaných řečníků na různá témata moderní statistiky, teorie i aplikací.

Poslední úprava: Kulich Michal, doc. Mgr., Ph.D. (24.04.2018)
Vstupní požadavky -

Seminář především pro studenty PGDS.

Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (08.05.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK