PředmětyPředměty(verze: 898)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Pokročilý statistický seminář - NMST611
Anglický název: Advanced Statistical Seminar
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: 0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~nagy/teaching.php#NMST611
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Stanislav Nagy, Ph.D.
RNDr. Matúš Maciak, Ph.D.
Třída: Pravděp. a statistika, ekonometrie a fin. mat.
M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Je záměnnost pro: NSTP178
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (24.04.2018)
Seminář se sestává z přednášek zvaných řečníků na různá témata moderní statistiky, teorie i aplikací.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (24.04.2018)

Představit vybraná témata z moderní statistky.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Stanislav Nagy, Ph.D. (13.10.2021)

Požadavky pro udělení zápočtu: fyzická účast na semináři. Charakter zápočtu neumožňuje jeho opakování.

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. (24.04.2018)

Seminář.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. (24.04.2018)

Seminář se sestává z přednášek zvaných řečníků na různá témata moderní statistiky, teorie i aplikací.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (08.05.2020)

Seminář především pro studenty PGDS.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK