PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Seminář z psychometrie - NMST571
Anglický název: Seminar in psychometrics
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.cs.cas.cz/martinkova/NMST571
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D.
Třída: Pravděp. a statistika, ekonometrie a fin. mat.
M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (10.05.2018)
Seminář představuje a hlouběji zkoumá vybraná témata z psychometrie a statistické modely používané v analýze znalostních a psychologických testů. Vhodné pro magisterské studenty a doktorandy různých oborů se znalostí základů statistiky. Předmět doplňuje NMST570, předchozí absolvování NMST570 není nutné.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D. (08.05.2018)

Cílem semináře je hlouběji prozkoumat vybrané metody pro analýzu znalostních a psychologických testů.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D. (08.05.2018)

Aktivní účast, vypracování seminární práce či prezentace referátu.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (29.04.2019)

Rao, C. R. & Sinharay S. (2006). Handbook of Statistics. Volume 26: Psychometrics. Amsterdam, NL : Elsevier.

van der Linden, W. J. (2016). Handbook of item response theory: Models, statistical tools, and applications (Vols.1-3). Boca Raton, FL: Chapman & Hall/CRC.

Metody výuky -
Poslední úprava: RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D. (07.05.2018)

Seminář

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D. (08.05.2018)

Seminář pokrývá vybraná témata psychometrie, jako např. tradiční analýzu položek, ověřování reliability a validity testu, smíšené modely tzv. teorie odpovědi na položku, metody detekce odlišného fungování položek pro skupiny, principy počítačového adaptivního testování aj. Představuje také jejich reálné využití např. na datech z maturity, přijímacích a jiných testů. Využívá volně šiřitelné statistické prostředí R, jakož i další software.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (30.05.2019)

Předpokádá se základní znalost statistických metod.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK