PředmětyPředměty(verze: 942)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Vybraná témata z psychometrie - NMST570
Anglický název: Selected topics in psychometrics
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018 do 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.cs.cas.cz/martinkova/NMST570.html
Garant: doc. RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D.
Třída: Pravděp. a statistika, ekonometrie a fin. mat.
M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Patří mezi: PVP Pedagogika - PedF
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (09.05.2018)
Předmět představuje hlavní témata z psychometrie a statistické modely používané v analýze znalostních a psychologických testů. Metody jsou demonstrovány na reálných datech např. z maturity, přijímacích a jiných testů. Praktická cvičení využívají volně šiřitelné statistické prostředí R, představen je také další software. Vhodné pro magisterské studenty a doktorandy různých oborů se znalostí základů statistiky. V LS je přednáška doplněna seminářem NMST571.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D. (07.05.2018)

Cílem předmětu je představit hlavní témata psychometrie a metody pro analýzu znalostních a psychologických testů.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D. (07.05.2018)

Aktivní účast, vypracování zadaných úkolů, závěrečný projekt.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (09.05.2023)

Rao, C. R. & Sinharay S. (2006). Handbook of Statistics. Volume 26: Psychometrics. Amsterdam, NL : Elsevier.

van der Linden, W. J. (2016). Handbook of item response theory: Models, statistical tools, and applications (Vols.1-3). Boca Raton, FL: Chapman & Hall/CRC.

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D. (07.05.2018)

Přednáška a cvičení.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D. (10.05.2018)

Vypracování zadaných úkolů, odevzdání a obhájení závěrečného projektu.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D. (07.05.2018)
  • Tradiční položková analýza
  • Reliabilita a validita
  • Regresní modely pro popis vlastností položek
  • Modely tzv. teorie odpovědi na položku
  • Detekce odlišného fungování položek pro skupiny
  • Počítačové adaptivní testování

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D. (30.05.2019)

Předpokládá se základní znalost statistických metod.

Požadavky k zápisu -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (30.05.2019)

Předpokládá se základní znalost statistických metod.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK