PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Stochastické modelování v biologii - NMST562
Anglický název: Stochastic Modelling in Biology
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. Lev Klebanov, DrSc.
Třída: M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Je záměnnost pro: NSTP069
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: G_M (29.05.2013)
Kurz je určen pro seznámení studentů s aplikacemi stochastických procesů a matematické statistiky v biologii, např. v teorii přežití nebo testování modelů v biologii.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: G_M (29.05.2013)

Cílem přednášky je interpretovat některé partie stochastických procesů a statistiky při řešení problémů moderní biologie.

Literatura
Poslední úprava: G_M (29.05.2013)

Taylor, H.M. and Karlin, S. An Introduction to Stochastic Modeling. 3rd Edition, Academic Press, Inc., 1998.

L.J.S. Allen (2003) An Introduction to Stochastic Processes with Applications to Biology. Pearson Prentice

Hall.

J.K. Percus (2002) Mathematics of Genome Analysis. Cambridge University Press, New York.

Metody výuky -
Poslední úprava: G_M (29.05.2013)

Přednáška.

Sylabus -
Poslední úprava: G_M (29.05.2013)
1. Základy
1.1 Náhodné procesy a statistika.

1.2 Limitní věty.

1.3 Teorie přežití.

1.4 Metody vícerozměrné analýzy.

1.5 Vícenásobné testování.

2. Jak stochastické modely vznikají přirozeně v biologii.

2.1 Populační růst, epidemie, gen. regulační sítě, atd.

2.2 Stochastické (bio) chemické kinetické modely.

2.3 Modelování přežití a vyléčení.

2.4 Statistická analýza genových řad.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (19.06.2019)

Lebesgueův integrál, kalkulus více proměnných, lineární algebra

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK