PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Statistická kontrola jakosti - NMST541
Anglický název: Statistical Quality Control
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc.
Třída: M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)
Statistická kontrola procesů "on line" (postup Shewartův, CUSUM, EWMA ), bayesovský přístup a jeho zobecnění. Statistická kontrola jakosti "off line ": detekce změny strukturálních parametrů v modelu parametru polohy, v regresním modelu, v modelu autoregrese apod., rozdělení extrémů. Základní postupy přejímky srovnáváním: přejímka izolovaných dodávek, přejímka pro plynulou výrobu, občasná přejímka. Základní postupy přejímky pro jednorozměrná i vícerozměrná data, případy normálně i jinak rozdělěných dat. Předpoklady: základní kurz pravděpodobnosti a matematické statistiky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

Studenti se seznámí s on-line a off-line přístupem užívaným v stochastické kontrole kvality a s metodami statistické přejímky. Pozornost se soustředí jak na matematické základy tak na jejich implementaci v evropských normách.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (14.06.2019)

Ústní zkouška.

Literatura
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

Státní normy z oblasti řízení jakosti, zejména

ČSN 01 02 65, Statistická regulace

ČSN ISO 78 70, Regulační diagramy

ČSN 010254, Statistická přejímka srovnáváním

Sarkadi-Vincze,J.: Mathematical Methods of Quality Control

Beljajev,Ju., Solovjev, V. M.: Vyboročnyj metod kontrolja kačestva

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

Přednáška+cvičení.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc. (28.02.2019)

Zkouška je ústní v rámci probrané látky dané sylabem předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce. Předmětem zkoušky je celý rozsah přednášky. Je třeba znát všechny podstatné definice, věty a tvrzení (včetně předpokladů), chápat jejich vzájemné vztahy a alespoň rámcově vysvětlit jejich zdůvodnění (důkazy). Dále se vyžaduje schopnost zvolit vhodný postup pro analýzu reálného problému.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

1. Statistická kontrola procesů "on line"

(Shewartův postup, CUSUM postup, EWMA postup),

bayesovský přístupk problému a jeho zobecnění.

2. Statistická kontrola jakosti "off line ":

detekce změny strukturálních parametrů v modelu parametru polohy, v regresním modelu,

v modelu autoregrese apod., rozdělení extrémů.

3. Základní postupy přejímky srovnáváním:

přejímka izolovaných dodávek, přejímka pro plynulou výrobu, občasná přejímka.

4. Základní postupy přejímky pro jednorozměrná i vícerozměrná data,

případ normálně rozdělených dat, postupy pro jinak než normálně rozdělená data.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc. (04.06.2018)

Náhodné veličiny a vektory a jejich charakterizace; konvergence v distribuci, v pravděpodobnosti a skoro jistě; centrální limitní věta; podmíněná hustota a podmíněná středná hodnota.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK