PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Statistický seminář 1 - NMST450
Anglický název: Statistical Seminar 1
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc.
Třída: M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Prerekvizity : NMSA401, NMSA405, NMSA407, NMSA409
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (17.05.2013)
Referáty o různých aplikacích na základě časopiseckých pramenů. Předpoklady: základní kurz pravděpodobnosti a matematické statistiky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc. (28.06.2019)

Cílem předmětu je naučit studenty referovat pokročilé knižní a časopisecké výsledky publikované v angličtině, případně jiném cizím jazyku. Studenti se přitom seznámí s pokročilými partiemi oboru a přípravou kvalitní prezentace obsahu nastudovaných prací.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc. (28.06.2019)

Podmínky pro získání zápočtu: aktivní účast na semináři, nanejvýš 3 absence a přednesení aspoň 2 referátů.

Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc. (28.06.2019)

Různé statistické časopisy

Metody výuky -
Poslední úprava: prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc. (28.06.2019)

Seminář.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (28.06.2019)

Základní kurs pravděpodobnosti a matematické statistiky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK