Zobecněné lineární modely - NMST412
Anglický název: Generalized Linear Models
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~kulich/vyuka/glm/index.html
Garant: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D.
Třída: M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Neslučitelnost : NMFP402, NMST432
Prerekvizity : NMSA407
Záměnnost : NMST432
Je neslučitelnost pro: NMFP402
Je prerekvizitou pro: NMST551, NMEK521, NMST532, NMST552
Je záměnnost pro: NMFP402
Ve slož. prerekvizitě: NMST539, NMST547
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. (30.11.2020)
Navazuje na předmět NMSA407 Lineární regrese. Učí se zde regresní modely pro nenormální data a diskrétní rozdělení.. Cvičení je kombinací teoretických a praktických úloh, ale jádro spočívá v analýzách různých typů ekonometrických, lékařských a technických dat a zahrnuje závěrečný projekt.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. (02.12.2020)

Seznámit studenty s regresními modely pro nenormální data.

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. (30.11.2020)

The exercise class credit is necessary to sign up for the exam. The credit for the exercise class will be awarded to the student who hands in a satisfactory solution to each assignment by the prescribed deadline. The nature of these requirements precludes any possibility of additional attempts to obtain the exercise class credit.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. (01.12.2020)

J.W. Hardin and J.M. Hilbe: Generalized Linear Model and Extensions. StataPress, 2007.

A. Agresti: Categorical Data Analysis. Wiley, 1990.

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. (30.11.2020)

Přednáška + cvičení.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. (27.01.2023)

The exam has two parts: (1) Evaluation of applied project report and (2) Theoretical oral part. To pass the exam, both parts need to be passed.

Requirements for the exam comprise the entire contents of the lectures and exercise sessions.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. (01.12.2020)

1. Zobecněný lineární model

2. Regrese pro binární data

3. Loglineární model

4. Rozšíření zobecněného lineárního modelu, kvazivěrohodnost, sandwichové odhady rozptylu

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. (30.11.2020)

This course assumes mid-level knowledge of linear regression (both theory and applications) and good understanding of maximum likelihood theory.