PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Speciální přednáška pro doktorandy - NMSA698
Anglický název: Special lecture for doctoral students
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015 do 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc.
Třída: Pravděp. a statistika, ekonometrie a fin. mat.
Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika, Pravděpodobnost a statistika
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (21.04.2016)
Jde o přednášku na speciální téma z pravděpodobnosti, statistiky, ekonometrie či finanční matematiky. Přednášející oznámí téma předem tak, aby vyhovovalo individuálnímu plánu studentů.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (20.04.2015)

Vyhovět studijnímu plánu doktorandů.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (05.03.2018)

Předmět je zakončen ústní zkouškou.

Literatura -
Poslední úprava: T_KPMS (20.04.2015)

knižní nebo časopisecká, podle zvoleného tématu přednášky.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (20.04.2015)

Přednáška.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (05.03.2018)

Požadavky určí přednášející, pro danou náplň předmětu na první schůzce se studenty.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KPMS (20.04.2015)

Podle zvoleného tématu přednášky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK