Pokročilé partie oboru - NMSA602
Anglický název: Advanced topics of the field
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: doc. Ing. Jiří Outrata, DrSc.
Třída: Pravděp. a statistika, ekonometrie a fin. mat.
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematická ekonomie a ekonometrie, Finanční a pojistná matematika, Pravděpodobnost a statistika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)
Jsou probírány vybrané pokročilé partie z teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky, ekonometrie a finanční matematiky. Založeno hlavně na nových publikacích. Přednáška pro doktorské studium.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)

Prohloubení znalostí z teorie pravděpodobnosti, matematické

statistiky, ekonometrie a finanční matematiky.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (14.06.2019)

Zkouška, podmínky stanoví vyučující, který je každý semestr jiný.

Literatura -
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)

Knihy a časopisy z teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky,

ekonometrie a finanční matematiky.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)

Přednáška.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (20.10.2017)

V předmětu je na každý semestr jiný přednášející, který určuje vlastní požadavky ke zkoušce a seznamí s nimi posluchače.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)

Přednáška pro doktorské studium pokrývá vybrané

pokročilé partie z teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky,

ekonometrie a finanční matematiky. Vyučující a témata se obměňují po jednotlivých

semestrech. Lze zapisovat opakovaně Doktorandi zapíší aspoň dvakrát

během prvních 4 semestrů doktorského studia.