PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Pokročilé partie oboru - NMSA602
Anglický název: Advanced topics of the field
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D.
Třída: Pravděp. a statistika, ekonometrie a fin. mat.
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematická ekonomie a ekonometrie, Finanční a pojistná matematika, Pravděpodobnost a statistika
Je záměnnost pro: NSTP029
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)
Jsou probírány vybrané pokročilé partie z teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky, ekonometrie a finanční matematiky. Založeno hlavně na nových publikacích. Přednáška pro doktorské studium.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. (25.05.2023)

Prohloubení znalostí z teorie pravděpodobnosti, matematické

statistiky, ekonometrie a finanční matematiky.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. (25.05.2023)

Knihy a časopisy z teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky,

ekonometrie a finanční matematiky.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)

Přednáška.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (20.10.2017)

V předmětu je na každý semestr jiný přednášející, který určuje vlastní požadavky ke zkoušce a seznamí s nimi posluchače.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. (25.05.2023)

Přednáška pro doktorské studium pokrývá vybrané

pokročilé partie z teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky,

ekonometrie a finanční matematiky. Vyučující a témata se obměňují po jednotlivých

semestrech. Lze zapisovat opakovaně Doktorandi zapíší aspoň dvakrát

během prvních 4 semestrů doktorského studia.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK