PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Oborový seminář z pravděpodobnosti a matematické statistiky - NMSA601
Anglický název: Specialized seminar in probability and mathematical statistics
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc.
prof. Lev Klebanov, DrSc.
Třída: Pravděp. a statistika, ekonometrie a fin. mat.
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (05.05.2017)
Oborový seminář rozšiřující znalosti doktorandů na světovou úroveň na pomezí teorie pravděpodobnosti a moderní statistické inference. Klíčová témata jsou: empirické procesy a jejich silné aproximace; principy invariance na různých topologických prostorech; funkcionální data (např. procesy), a inference o parametrech z různých funkcionálních prostorů; zobrazení dat a charakterizace pravděpodobnostních distribucí. Vedle těchto témat se budeme průběžně seznamovat s důležitými novými výsledky a metodami, které se objeví ve světové literatuře.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc. (06.10.2017)

Oborový seminář rozšiřující znalosti doktorandů na světovou úroveň na pomezí teorie pravděpodobnosti a moderní statistické inference. Klíčová témata jsou: empirické procesy; principy invariance; funkcionální data (např. procesy), a inference o jejich parametrech; důraz na testy statistických hypotéz, včetně neparametrických, zejména na mnohorozměrných datových souborech. Vedle těchto témat se budeme průběžně seznamovat s důležitými novými výsledky a metodami, které se objeví ve světové literatuře.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (04.06.2019)

NMSA601, podmínkami pro zápočet je vysoké procento účasti na semináři, aktivita v diskusích během semestru a přednesení referátů (přesně stanoví vyučující).

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc. (06.10.2017)

Základní odborná literatura:

U. Grenander: Abstract Inference. J. Wiley 1984. D. Pollard: Empirical Processes: Theory and Applications. NSF-CBMS Regional Conf. Series in Probability and Statistics, Vol. 2, 1990. E. L. Lehmann: Testing Statistical Hypotheses, 2nd edition, Springer 1986

Doporučená odborná literatura:

J. Jurečková, P. K. Sen and J. Picek: Methodology in Robust and Nonparametric Statistics, Chapman and Hall 2013.

H. L. Koul: Weighted Empirical Processes in Dynamic Nonlinear Models. 2nd Edition. Lecture Notes in Statistics 166, Springer 2002.

Časopisecká a další knižní literatura podle doporučení vedoucího semináře.

Metody výuky -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc. (06.10.2017)

Prezentace studentů, diskuse ve skupině

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK